Kayıt Formu

Yeni Kayıtlara Ücretsiz Katalog & Numune Ürün Fırsatı

Sipariş Formu

Bu Form Sadece Ürün Siparişi Vermek İsteyen Kişiler İçin Kullanılmaktadır.

Farmasi Katalog

Bu Form Sadece Farmasi Yeni Kayıt İçin Kullanılmaktadır.

Farmasi Kayıt & Katalog

Kendi Kaydınızı Kendiniz Oluşturun. Hemen bir dakika sizde Farmasi ailesine katılabilir. evinizden veya işinizden dilediğiniz kadar çalışarak para kaazanabilirsiniz.

Sayın Girişimcilerimiz,

Şirketimiz tarafından yayınlanmış bulunan ve tüm girişimcilerimizi kapsamakta olan Girişimci Çalışma Kitapçığı’nın,

V.GİRİŞİMCİNİN SORUMLULUKLARI” bölümünün 1/i. maddesinde “Girişimci, Farmasi’nin işçisi, temsilcisi, acentesi ya da pazarlamacısı değildir. Girişimci, izinsiz Farmasi adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye yetkili değildir. Girişimci, kendi nam ve hesabına çalışmakta olup, bağımsızdır. Girişimci, işlerini yürütürken ve her türlü haberleşme ve sosyal medya aracında “Bağımsız” unvanını kullanmak zorundadır. (Bağımsız Girişimci, Bağımsız Girişimci-Direktör gibi) Bu yasağın ihlali halinde, eylemin ağırlığına göre Kitapçığın bu yasak hareketler bölümünde belirtilen cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanır.”

“IX. YASAK HAREKETLER” bölümünün 17. Maddesinde Girişimci, sosyal medya hesaplarında kişisel kampanya, çekiliş, başka markaya ait Farmasi’de satışı bulunan muadil ürün tanıtımı ve satışı yaparak yayınlayamaz. Haksız rekabet ortamı oluşturacak herhangi bir davranışta bulunamaz. Yasağın ihlali halinde, eylemin ağırlığına göre diğer yasaklı hareketler hakkında geçerli olan cezalar Etik Kurul tarafından kıyasen uygulanacaktır. Etik Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda girişimcinin sayfasının belirsiz süreli olarak kapatılmasına veya primlerinin ödenmemesine karar verebilir.”

Farmasi Hızlı Menü